Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: harmonogram obron 2019/2020 - Józefów i Piaseczno
Notice for: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Date of publication: 5/15/2020
Date of validity: 8/29/2020
Contents:
        Szanowni Państwo, 
 w załączniku znajduje się harmonogram obron w semestrze letnim 2019/2020. 

W ostatatniej kolumnie podana jest data, do kiedy należy rozliczyć się z Dziekanatem i złożyć pracę aby podejść do obrony w wyznaczonym terminie. 
Szczegóły dotyczące rozliczenia z Dziekanatem (składanie prac, rozliczenie z karty z ostatniego semstru i obiegówka) oraz informację czy egzaminy odbędą się w Uczelni czy online  podamy Państwu na początku czerwca. 

Bardzo proszę zwracać uwagę na wymogi formalne i edytorskie pracy dyplomowej - Zarządzenie nr8/2019 Rektora WSGE z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu procesu dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (do pobrania na WD lub stronie Uczelni). 

Numeracja : 
- strona 1 to strona tytułowa – numeracja tej strony jest niewidoczna („ukryta”) 
- strona 2 to słowa kluczowe – numeracja tej strony jest niewidoczna ( „ukryta”) 
- strona 3 to spis treści – od tej strony numeracja jest widoczna
- jeśli spis treści mieści się na jednej stronie (trzeciej ) to kolejną stronę należy zostawić pustą (czwartą )
- wstęp zaczynamy od strony 5 
- nowy rozdział zawsze zaczynamy od nowej strony ( prawej bądź lewej) 

Pracę dyplomową (licencjacką i magisterską) w systemie plagiatowym (JSA) sprawdza Promotor - przy składaniu pracy dyplomowej w Dziekanacie student musi dostarczyć wydrukowany raport z systemu plagiat z akceptacją Promotora. Proszę również pamiętać o podpisie Promotora na pray dyplomowej - czy będziemy tego od Państwa wymagać ( w obecnej sytuacji ) podamy w późniejszym terminie. 

Egzamin dyplomowy składa się z udzielenia poprawnych odpowiedzi na trzy pytania: 
 - pierwsze wylosowane z pytań ogólnych
- drugie wylosowane z pytań specjalnościowych 
- trzecie – pytanie zadane przez recenzenta pracy 
Pytania na egzamin dyplomowy znajdziecie Państwo na wirtualnym dziekanacie w zakładce pliki do pobrania. 

Egzamin końcowy na studiach podyplomowych to odpowiedź na trzy wylosowane pytania. Pytania na egzamin końcowy znajdziecie również na WD. 


      
Author: Zawadka Beata
Kopia harmonogram obron 2020 na WD.xls
Wirtualny Dziekanat WSGE i WSNS v. 4.3.0 b23 Copyright (c) 2020 APR System