Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Wytyczne odnośnie prac dyplomowych w roku akademickim 2019-2020 ( I i II stopień, niestacjonarne)
Notice for: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Date of publication: 10/17/2019
Date of validity: 9/30/2020
Contents:
        Szanowni Państwo, 
 w załączniku przesyłam nowy regulamin procesu dyplomowania, prace dyplomową należy pisać wg. zasad w nim zawartych. 

Zatwierdzone tematy prac nalezy złożyć w Biurze Obsługi Kształcenia (Dziekanacie) do 31 października. Wzór zgłoszenia tematu pracy znajdziecie na WD w plikach do pobrania. 


Studenci, którzy nie dokonali zapisu do Promotora przez WD w wyznaczonym czasie zostali przydzieleni administracyjnie. Inforamacje o Promotorze znajdziecie na WD w zakładce semestry i oceny aktualnego semestru (2019-2020 zimowy). 
      
Author: Zawadka Beata
2019.8.Zarządzenie Rektora WSGE.Regulamin procesu dyplomowania.pdf
Wirtualny Dziekanat WSGE i WSNS v. 4.3.0 b23 Copyright (c) 2020 APR System